تعریف ارتباطات در CRM (قسمت دوم)

در قسمت اول از این سری نوشته گفتیم که ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری نیازمند دو عامل مهم، یعنی اعتماد و تعهد است. در این قسمت می‌خواهیم به بررسی این دو عامل بپردازیم. در هر رابطه، یکی از طرفین ممکن است به خاطر وجود خصوصیات زیر به‌طرف مقابل اعتماد کند: خیرخواهی: یک‌طرف بر مبنای خیر […]

تعریف ارتباطات در CRM (قسمت اول)

حرف R در CRM نشان‌دهنده ارتباطات است. معمولاً بیشتر ما ارتباطات بین‌فردی را می‌شناسیم و کتاب‌ها و دوره‌های زیادی برای توسعه مهارت‌های ارتباط فردی ارائه‌شده است، ولی ارتباطات بین مشتری و فروشنده به چه معنی است؟ ارتباط شامل تعامل در طول زمان است. یعنی این‌که اگر فقط یک تراکنش مانند خرید جاروبرقی از یک فروشگاه […]