گزارش تعداد پاسخ هر کاربر به تیکت ها ، فقط از crm ورژن ۵.۵۹ قابل استفاده می باشد