قالب جدید استاندارد دارایی A4 (قابل استفاده در ورژن قدیمی قالب ساز)