صدای مشتری (VoC)‌

صدای مشتری یا VoC ) Voice of Customer) تبدیل به یک دارایی باارزش برای اکثر سازمان‌های پیش‌رو در امر مشتری مداری شده است. تجربه نشان داده اکثر سازمان‌ها فکر می‌کنند می‌دانند مشتریانشان چه می‌خواهند، اما در عمل درک آن‌ها از مشتریانشان ناقص یا حتی غلط است! این درک اشتباه بر روی تعیین استراتژی بخش‌های مختلف سازمان […]