بازاریابی کم‌هزینه برای کسب و کارهای کوچک

کسب‌وکارهای کوچک، صرف‌نظر از صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند، مسائل مشابهی دارند. تقریباً تمامی  این کسب‌وکارها بودجه لازم برای رسیدن به نتایج موردنظرشان را ندارند و نمی‌دانند که با این نقدینگی اندک، چطور برندشان را تبلیغ کنند. این مسیر را همه شرکت‌های موفق طی کرده‌اند و گذر از این مرحله، حتی در شرایط امروز، […]