۱۰ پیشنهاد برای در امان ماندن از رکود بازار

۱۰ پیشنهاد برای در امان ماندن از رکود بازار تقریباً هر کسب‌وکاری تحت‌فشار ناشی از رکود قرار گرفته است برای این مشکل راه فراری وجود ندارد زیرا علل و ریشه جهانی دارد. برخی از صاحبان کسب و کاهای کوچک ممکن است خود را با این عقیده که شرایط بدتر ازین را تجربه کرده‌اند گول بزنند.آن‌ها […]