به زبان مشتریان‌تان صحبت کنید

برای این‌که در فروش موفق شوید، لازم است به زبان مشتریان‌تان صحبت کنید. درحالی‌که زبان فروش ممکن است در صنایع و بازارهای مختلف تنوع زیادی داشته باشد، ارتباط مؤثر فروش به‌طور عمده، بستگی به یک فاکتور دارد: مشتری شما. مشتریان خود را از نزدیک بشناسید و ببینید که چطور صحبت می‌کنند‌ و نگرانی‌های عمده و […]