سفر مشتری یا فرآیند فروش؟

مفهوم سفر مشتری و فرآیند فروش معمولاً با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. فرآیند فروش بر نحوه سوق دادن مشتری برای خرید از شما تمرکز می‌کند، درحالی‌که سفر مشتری بیانگر سؤالات و نیازهایی است که مشتریان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند و به نحوه پاسخ دادن به آن‌ها می‌پردازد. خریداران به محتوا و ارتباطاتی که بتواند آن‌ها […]