به دنبال مشتریان وفادار هستید؟

loyal customer

یکی از مهم‌ترین دلایلی که شرکت‌ها به سراغ راه‌کارهای مدیریت ارتباط با مشتری می‌روند، طراحی برنامه‌های وادارسازی مشتریان است. مشتریان وفادار درباره کسب و کار شما به نیکی صحبت می‌کنند. آن‌ها علاوه بر این‌که خودشان به استفاده از محصول یا خدمت ادامه می‌دهند، برای شما مشتریان جدید می‌آوردند و هزینه‌های جذب مشتریان جدید را کاهش […]