هفت انتظار مشتری که شما حتما باید برآورده کنید

✅ من را بشناس: اطلاعات و داده‌های مشتریان در هر تعاملی باید به‌صورت یکپارچه ذخیره شود تا در تعامل بعدی مورداستفاده قرار گیرد. این سابقه نباید با تغییر کانال تماس از دست برود. اگر مشتری در یک نمایندگی در شهر تهران با شما مذاکره داشت، باید بتواند همان مذاکره را در نمایندگی شهر شیراز ادامه دهد. […]

نکاتی کلیدی برای مدیریت تعارضات مشتریان

حتماً شما هم با مشتریانی که همیشه ناراضی هستند، غر می‌‌زنند و شکایت می‌‌کنند؛ سر وکار دارید! اگر در جلسه‌ای با کارفرمایتان نشسته باشید و او شروع به ابراز نارضایتی و گله و شکایت کند، بدون این که به عملکرد و نتایجی که شما کسب کرده‌اید، اشاره نماید؛ قطعاً دچار نوعی سرخوردگی می‌شوید و فکر […]