مدل ارتباط با مشتریان در کسب و کارهای B2B و B2C

تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که الگوی خرید مشتریان حقیقی و حقوقی، چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ نوع ارتباط سازمان با مشتریانش را به چند دسته تقسیم می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها B2B و B2C هستند. در حالت Business to Business، مشتری ما یک شرکت حقوقی است ولی در حالت Business to Customer، مشتریان […]