مدل کانو در تحلیل نیازهای مشتریان

تصور کنید قرار است برای منزل‌تان یک دستگاه تلویزیون خریداری کنید. هنگامی که به بازار لوازم خانگی می‌روید، با محصولات بسیار متنوعی مواجه می‌شوید. برای این که بتوانید در بین این همه گزینه، تصمیم بگیرید، باید مشخص کنید که چه انتظاراتی از این دستگاه دارید و می‌خواهید کدام‌ یک از خواسته‌ها و نیازهایتان را برآورده […]