پیشنهادهایی برای فروش پایدار

پیشنهاد اول: ایجاد سرنخ را به‌صورت سیستماتیک انجام دهید. اولین قدم برای دستیابی به یک فروش پایدار این است که به میزان کافی سرنخ تجاری در قیف فروش ایجاد کنید. بسیاری از کارآفرینان در رسیدگی به مشتریان فعلی و انجام کارهای روزمره غرق می‌شوند و فراموش می‌کنند که در آینده‌ هم نیاز به مشتریان جدید […]