سوالات نرم برای موفقیت در فروش متقاطع (Cross Selling)

فروشندگان موفق کسانی هستند که می‌توانند از طریق پرسیدن “سوالات نرم”، به صورت فعالانه اقدام به فروش متقاطع (Cross Selling) و بیش‌فروشی (Up Selling) نمایند. بعضی از فروشندگان می‌ترسند که اگر این کار را انجام دهند، مشتریان تصور ‌کنند که دارند به روز کالایی را به آنان می‌فروشند. هیچ کس نمی‌خواهد به مشتری توهین کند. […]