تفاوت سرنخ، شخص، طرف حساب و فرصت تجاری در CRM

یکی از مسائلی که بیشتر کاربران نرم‌افزارهای CRM با آن مواجه هستند، مبهم بودن تعریف اصطلاحات سرنخ (Lead)، شخص (Contact)، طرف حساب (Account) و فرصت تجاری (Opportunity) است. پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بین شرکت‌های نرم‌افزار نویس، تعریف یکسانی وجود ندارد یا این‌که اسامی متفاوتی برای آن‌ها استفاده می‌شود. بگذارید این موضوع را با […]