پنج استراتژی برای موفقیت در رقابت فروش

۱- از تیم فروش بازخورد بگیرید: هنگامی‌که دارید مسابقه فروش را در سازمان طراحی می‌کنید، تیم فروش و تمامی افرادی که در این رقابت سازمانی مؤثر هستند را در کار شریک کنید. از فروشندگان بپرسید که در رقابت‌های قبلی، چه جنبه‌هایی را دوست داشتند و چه ایده‌هایی دارند که به شما کمک کند تا بهتر […]