چطور میزان رضایتمندی مشتریان را اندازه بگیریم؟ (قسمت دوم)

customer feedback

ارزیابی رقابت : پیش‌قدم شوید برای اینکه بدانید چرا مشتریان دیگر برندها را به شما ترجیح می‌دهند. از طریق نظرسنجی ،از مشتریان دعوت کنید تا از خدمات و محصولات شما دیدن کنند و آن‌ها را با سایر برندها مقایسه کنند و به شما درمورد محصولاتی که ارائه نمی‌دهید کمک کنند. اندازه‌گیری جنبه‌های عاطفی: تجربه مشتری […]

چطور میزان رضایتمندی مشتریان را اندازه بگیریم؟ (قسمت اول)

customer feedback

۹۱ درصد از مشتریان ناراضی برای بار دوم از شما خرید نمی‌کنند. هدف اول هر کسب‌وکاری ایجاد مشتریان راضی است و کسانیکه این امر را انجام می‌دهند خود را از رکود و ورشکستگی نجات می‌دهند. اما برخلاف اینکه مشتری راضی، هدف شماره یک محسوب می‌شود در اکثر کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از پارمترهای اصلی تعریف ‌نشده […]