چهار روش برای توسعه داده‌های CRM

احتمالا این مثال معروف را شنیده باشید که “کیفیت یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، به اندازه کیفیت داده‌هایش می‌باشد”. با وجود این که استراتژیست‌های ارتباط با مشتری به این موضوع اشراف دارند، ولی بیشتر آنان گام‌های لازم برای اطمینان از ارزشمند بودن داده‌ها را بر نمی‌دارند. اگر یک سیستم CRM با داده‌های نادقیق و […]