هشت باور نادرست درباره CRM

 بعضی از باورهای عمومی درباره CRM، بر مبنای فرضیاتی شکل گرفته که با واقعیت، فاصله زیادی دارند. اگر رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان شما بر مبنای این پیش‌فرض‌‌های نادرست باشد، به استقبال مشکلات خواهید رفت. در ادامه،‌ به هشت مورد از این باورها اشاره می‌کنیم:   مهم‌ترین مساله، انتخاب نرم‌افزار مناسب است: ممکن […]