جذابیت در بازاریابی محتوا

چرا همه شرکت‌ها در زمینه بازاریابی محتوا موفق نیستند؟ نتایج یک تحقیق جدید در زمینه Inbound Marketing نشان می‌دهد که بازاریابی محتوا در حال ۲۰۱۵ تقریبا ۳۵% افزایش داشته در حالی که فقط در ۱۷% از مواقع مخاطبان جذب این محتوا شده‌اند. به اعتقاد TracMaven دلیل اصلی این است که «هر کاربر، ظرفیت محدودی برای […]