فروش مبتنی بر اعتماد

قدیم‌ترها، فروشنده‌ها را افرادی چرب‌زبان می‌دانستند که بلد بودند چطور مشتری را به گوشه رینگ ببرند و با هر ترفندی، کالایی که نیاز ندارد را هم به او بفروشند. فروشنده‌ها افتخار می‌کردند که توانایی فروش یخچال به اسکیمو را دارند. مدل قدیمی فروش، مبتنی بر چهار مرحله زیر بود: مرحله اول که  %۱۰ درصد  از […]

یک بام و دو هوا …

حتماً شما هم با کسانی مواجه شده‌اید که رفتارهای دوگانه از خود بروز می‌دهند. کسانی که به شما اعتماد نمی‌کنند ولی انتظار دارند شما به آن‌ها اعتماد کنید و درصورتی‌که به گوشه‌ای از رفتار و گفتار آن‌ها شک کنید، بی‌درنگ ابرو درهم‌کشیده و فریاد “وا انسانا” سر می‌دهند، که تو چرا اینقدر بی‌اعتمادی و اگر […]