جریان اطلاعات مشتریان در داخل سازمان

واحدهای مختلف یک شرکت از قبیل بازاریابی، طراحی مهندسی، برنامه‌ریزی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش درست مانند اعضاء یک ارکستر موسیقی هستند که باید با هماهنگی دقیق با یکدیگر عمل کنند تا نوای موسیقی دلنوازی به گوش مشتریان برسد. برای کسب موفقیت در حوزه مشتریان، لازم است اطلاعات ۳۶۰ درجه‌ای از مشتریان گردآوری […]