زمان آن فرا رسیده که با مشتری‌هایمان خودمانی شویم

این روزها، صندوق ایمیل‌ ما مملو از ایمیل‌های اتوماتیکی است که بازخورد و نظرمان را درمورد خدمات مختلف جویا می‌شوند. این نظرسنجی‌ها معمولا بسیار خشک و غیر شخصی هستند و به صورت اتوماتیک در انتهای آن‌ها نوشته‌ شده: ” به این ایمیل پاسخ ندهید”! شرکت ما در طول سالیان گذشته، برای دریافت نظرات مشتریان، رویکردی […]