ارتباطات کلامی و شفاهی در بازاریابی را جدی بگیرید

معمولاً مؤسسات بودجه‌های هنگفتی را برای ایجاد یک تصویر مثبت و با ارزش از برند و محصولات خود نزد مشتریان هزینه می‌کنند. آنها از روش‌هاِی مختلف سنّتی تبلیغات و بازارگرمی و بازاریابی استفاده می‌کنند. اما برگشت این هزینه‌ها به چه صورت است و چقدر در افزایش سود و فروش شرکت مؤثر است؟ آیا راه بهتری […]